Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Skoroszyce dot. zmiany statutów sołectw: Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków


konsultacje-300x200-765x510-1544096119.jpg,