Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - Wieloletni Program Współpracy na lata 2019-2021


Wójt Gminy Skoroszyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych - Wieloletni Program

Współpracy 2019-2021