Konsultacje społeczne

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategi Rynku Pracy OF PN 2020