Podatki 2018

Podatek rolny


okres obowiązywania:

od 1.01.2018 do 31.12.2018 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018) - 52,49za 1dt.

2018 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

131,225 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

262,45 zł

podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) - art. 4, art. 6,

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 958).