2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa wraz z rozbudową w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gminnego obiektu kultury w Skoroszycach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych


UWAGA ZMIANA TERMINU

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY UPŁYWA 25.11.2022 r. o godzinie 12:00