2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem