2022

II Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem


ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJAŚNIENIAMI PRZEDSTAWIONYMI PODCZAS PIERWSZEGO POSTĘPOWANIA.

UWAGA!

zmiana terminu składania ofert: 12.08.2022 r.