2022

III Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem


ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJAŚNIENIAMI PRZEDSTAWIONYMI PODCZAS POPRZEDNICH POSTĘPOWAŃ

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 28 PAŹDZIERNIKA 2022 GODZ. 10:00