2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont sali spotkań w świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez jej gruntowną modernizację


Zamawiający udostępnił w załaczeniu SWZ w wersji .doxc