2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR