2022

III postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa wiaty turystyczno – rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem działki w miejscowości Mroczkowa dz. nr 47/8 i części działki nr 47/4