Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-01-31 11:56:00

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa wraz z rozbudową w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gminnego obiektu kultury w Skoroszycach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

UWAGA ZMIANA TERMINU

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY UPŁYWA 25.11.2022 r. o godzinie 12:00