Banner strona główna


Komunikaty

Informacja w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2709).


wazny_komunikat-1024x724-600x424-1.jpg, ww.
ww. 

W związku z kolejnym masowym śnięciu ryb, Wojewoda Opolski wydał zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Rozporządzenie obowiązuje do ostatniego dnia września.

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego obowiązuje na odcinku od śluzy Nowa Wieś do śluzy Sławięcice oraz na odcinku od śluzy Sławięcice do granicy województwa opolskiego.

Za jego złamanie grozi kara grzywny!

Zakaz obejmuje w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych - w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki.