Banner strona główna


Komunikaty

Utrudnienia na DW423 i A-4 w dniu 12/13.11.2022 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, uprzejmie
informuje, że:


w dniach 11/12.11.2022 r. i 12/13.11.2022 r., pomiędzy godzinami w 22:00 a 6:00, na trasie Opole ul. Oświęcimska – dw 423 Przywory do autostrady A-4 i dalej autostradą A4 w kierunku Katowic aż do PPO Żernica, spodziewane są utrudnienia dla użytkowników dróg a w szczególności te utrudnienia wystąpią podczas przejazdu autostradą A-4 w godz. 22:00 do 6:00 z 12/13.11.2022 r., pomiędzy węzłami:
1. Dla kierunku do Katowic w godz. 22:00 do 6:00 na odc. Opole
Zachód (Prądy) A-4 węzeł Strzelce Op. – węzeł Łany aż do miejsca
postoju tj. do PPO Żernica (teren woj. śląskiego),
2. Dla kierunku do Wrocławia w godz. 22:00 do około 24.00 na odc.
od Węzła Strzelce Op. do węzła Opole Zachód.


O planowanych utrudnieniach i zalecanych objazdach (na czas tych utrudnień) na ww. odcinku autostrady, tut. Oddział będzie informował użytkowników poprzez znajdujące się na autostradzie Znaki Zmiennej Treści, a także informacje w mediach i na stronie internetowej GDDKiA.

źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/wiadomosci