Banner strona główna


Komunikaty

STAN PRZYGOTOWANIA GMINY SKOROSZYCE DO PREWENCYJNEJ DYSTRYBUCJI TABLETEK JODOWYCH


Zgodnie z zaleceniami MSWiA Gmina Skoroszyce jest przygotowana do prewencyjnej dystrybucji tabletek jodowych – o ile taka konieczność wystąpi. 

Zestawienie i lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych:

 

Lp.

Adres punktu wydawania

Przynależna miejscowość

1

Świetlica Wiejska w Brzezinach, Brzeziny 62, 48-320 Skoroszyce

Brzeziny

2

Remiza OSP Czarnolas, Czarnolas 53, 48-320 Skoroszyce

Czarnolas

3

Remiza OSP Chróścina, ul. Ogrodowa 46, 48-320 Skoroszyce

Chróścina

4

Świetlica Wiejska w Giełczycach, Giełczyce 42, 48-320 Skoroszyce

Giełczyce

5

Świetlica Wiejska w Makowicach Remiza OSP Makowice, Makowice 20, 48-320 Skoroszyce

Makowice

6

Świetlica Wiejska w Mroczkowie, Mroczkowa 6, 48-320 Skoroszyce

Mroczkowa

7

Świetlica Wiejska w Pniewach, Pniewie 34, 48-320 Skoroszyce

Pniewy

8

Świetlica wiejska w Sidzinie, Plac Elsnera 16, 48-320 Skoroszyce

Sidzina

9

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skoroszycach (budynek OSP Skoroszyce) ul. Braterstwa Broni 19, 48-320 Skoroszyce

Skoroszyce

10

Remiza OSP Stary Grodków, Stary Grodków 64, 48-320 Skoroszyce

Stary Grodków

Zespoły Szkolno - Przedszkolne jako punkty wydawania w Gminie Skoroszyce będą uruchomione w przypadku gdy, zdarzenie radiacyjne wystąpi w godzinach zajęć dydaktycznych, tak aby dzieci zostały zaopatrzone w pierwszej kolejności. Po wyrażeniu zgody rodzica.

Lp.

Adres punktu wydawania

Przynależna miejscowość

1

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce

Skoroszyce, Brzeziny, Czarnolas, Mroczkowa

2

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce

Makowice, Giełczyce, Sidzina

3

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Chróścinie, ul. Szkolna 3, 48-320 Skoroszyce

Chróścina, Pniewie, Stary Grodków

 

We wskazanych punktach odbywać się będzie wyłącznie wydawanie tabletek dla osób z grup ryzyka, w żadnej placówce nie będzie podawany preparat dzieciom.

Za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

Zgodnie z Rekomendacjami Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia 27 kwietnia 2022 r. DBO.531.10.31.2021.4, należy przyjąć optymalną wielkość rezerw strategicznych jodku potasu, niezbędnych do przeprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy Prawo atomowe, tak aby zapas pozwolił  na zabezpieczenie następujących grup ludności:

  1. wszystkie osoby do 60 roku życia,

  2. wszystkie osoby zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu -– bez limitu wieku.

Istotnym jest czas podania preparatu jodu. Tabletek nie powinno przyjmować się wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem ekspozycji i nie później niż 2 godziny po rozpoczęciu ekspozycji.

Prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną MSWiA na temat profilaktyki jodowej oraz z ulotką informacyjną na temat preparatu Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki 

W ulotkach znajdują się szczegółowe informacje na temat preparatu i sposobu jego przyjmowania.

Aktualnie nie ma żadnych podstaw, aby rozpocząć wydawanie preparatu mieszkańcom.

Podkreślamy – nie należy spożywać żadnych preparatów jodu bez wyraźnych potrzeb.

W naszej gminie wydawanie tabletek rozpocznie się niezwłocznie po ogłoszeniu komunikatu przez MSWiA za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Państwowa Agencja Atomistyki publikuje aktualną mapę zagrożeń –https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna