Banner strona główna


Komunikaty

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny!!!


729x308_1.png, 729x308_1
729x308_1 

Na stronie internetowej  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawił się poradnik, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach zagrożenia gdy zostanie zarządzona ewakuacja ludności lub będzie trzeba udzielać pierwszej pomocy ofiarom wojny. 

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia.

Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poniżej link do strony.

https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

  • poradnik

    załączył: Mirella Klimas, Redaktor dnia 2022-04-07 10:05