Banner strona główna


Działalność gospodarcza

Miejsce złożenia wniosku/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce

pok. 1 

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7:00 – 15:00

Opłaty:

Brak.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do rejestru CEIDG, zmianę, zawieszenie, wykreślenie można złożyć na dwa sposoby:

 • online - na stronie biznes.gov.pl
 • lub 
 • osobiście w Urzędzie Gminy

We wniosku należy podać:

 • dane osobowe oraz informacje o ważnym dokumencie tożsamości;
 • NIP i REGON, jeśli zostały nadane;
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;
 • nazwę firmy oraz nazwę skróconą;
 • rodzaj działalności jaką będziesz prowadził (odpowiednie kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD));
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić;
 • dzień, w którym rozpoczniesz działalność;
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Dodatkowo we wniosku możesz wskazać:

 • formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jaką wybierzesz,
 • dane kontaktowe,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane pełnomocnika.

Jeśli nie masz NIP ani REGON, to Twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie.

NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w Twoim wpisie - NIP wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Więcej informacji na temat działalności gospodarczej można znaleźć na stronie biznes.gov.pl