Banner strona główna


Plan zarządzania kryzysowego

Strona z zagrożeniami CBRNE


wazny_komunikat-1024x724-600x424-1.jpg, wazny_komunikat-1024x724-600x424-1
wazny_komunikat-1024x724-600x424-1 

2 kwietnia została uruchomiona wyjątkowa strona internetowa poświęcona zagadnieniom CBRNE:

https://alert.rcb.gov.pl/.


Znajdą tam Państwo poradniki dotyczące zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i tych z zakresu eksplozji.

Ponadto w sekcji „do pobrania”, znajduje się Księga Komunikacji Kryzysowej, która zawiera teorię zarządzania informacją w kryzysie oraz scenariusze potencjalnych sytuacji kryzysowych.


Zachęcamy do zapozania się z informacjami.