Banner strona główna


Aktualności

Ogólnopolskie ćwiczenia wojskowe: zawyją syreny!


W dniach 7-9 czerwca 2016 r. w trybie całodobowym odbędzie się ogólnopolskie ćwiczenie Renegade/Sarex 16/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W przypadku ćwiczebnego zagrożenia z powietrza mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.

Zostaną nadane sygnały alarmowe:

OGŁOSZENIE ALARMU - Modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut.
ODWOŁANIE ALARMU - Sygnałem odwołującym zagrożenie będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.