Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

PROW

PROW w latach 2015-2018 pozyskano – 2 990 777 zł

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 792 871 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Giełczycach całkowity koszt to 1 325 601 zł.

Dotacja na Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków całkowity koszt zadania to 3 278 878,65 zł w tym dotacje w kwocie 1 733 000 zł

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 365 584 zł na wyk. otwartej strefy rekreacyjnej w Chróścinie.

Dotacja celowa na modernizację świetlicy w m. Czarnolas w wys. 99 322 zł całkowity koszt to ponad 150 tyś zł.