Banner strona główna


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa przedszkola w Skoroszycach


Gmina Skoroszyce informuje, iż otrzymała dofinasowanie w wysokości 6 800 000,00 zł na realizacje projektu „Budowa przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa nowego przedszkola na terenie Gminy Skoroszyce ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Budynek na miarę XXI wieku zagwarantuje dynamiczny rozwój gminy w zakresie infrastruktury edukacyjnej, jak również znacząco wpłynie na poprawę jakości usług edukacyjnych, co może wpłynąć na wzrost demograficzny.

Przedmiotem inwestycji jest dwukondygnacyjnego obiektu z częściowym podpiwniczeniem dla 115 dzieci. Nowoczesne przedszkole powstanie w sąsiedztwie budynku zespołu Szkół w Skoroszycach, lokalizacja ta ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa dzieci jak również funkcjonowania placówek oświatowych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i zyska nowy plac zabaw dla dzieci. Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi bardzo duże wsparcie dla Gminy Skoroszyce.