Banner strona główna


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Skoroszyce realizuje zadanie pn. „Przebudowa dróg w Chróścinie – ul. Słoneczna, Krótka, Boczna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Głównym celem zadania jest stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla domów jednorodzinnych, szkoły, kościoła z centrum wsi Chróścina, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Skoroszyce.

Efektami realizacji zadania będzie przebudowa 542,00 mb dróg publicznych wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania obejmie również zamontowanie oznakowania pionowego i poziome.

Umowa o dofinasowanie podpisana została 29.07.2021 r.

Planowany koszt całkowity zadania – 3 598 753,91, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 519 127,74 zł

Zadanie będzie realizowane będzie w latach 2020/2021

Skoroszyce, 26.08.2021 r.