Banner strona główna


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa budynku przedszkola w Skoroszycach – etap I


v2_d3s.jpg,
 

Jednym z głównych wyzwań i potrzeb w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej jest podniesienie stopnia jej upowszechniania oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Realizacja projektu w postaci budowy nowego obiektu na miarę XXI wieku zagwarantuje dynamiczny rozwój gminy Skoroszyce w zakresie infrastruktury edukacyjnej, jak również znacząco wpłynie na poprawę jakości usług edukacyjnych, co może wpłynąć na wzrost demograficzny.

Projekt pod nazwą: „Budowa budynku przedszkola w Skoroszycach – etap I” dofinasowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 2 000 000,00 zł, całkowity koszt zadania 2 249 860,39 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukondygnacyjnego obiektu z częściowym podpiwniczeniem dla 115 dzieci. Nowoczesne przedszkole powstanie w sąsiedztwie budynku Zespołu Szkół w Skoroszycach (działki nr 208/16, 208/17, 208/23, 209/13), lokalizacja ta ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa dzieci jak również funkcjonowania placówek oświatowych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i zyska nowy plac zabaw dla dzieci. Nowe przedszkole podniesie rangę edukacji naszych dzieci na wyższy pozom i da nadzieję na dobrą przyszłość. Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi bardzo duże wsparcie dla Gminy Skoroszyce.