Banner strona główna


Granty Organizacji Pożytku Publicznego

Grant "Opolska wieś w zgodzie z naturą"


Opolska wieś w zgodzie z naturą - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi "Góral Sidzina".

Zadanie zostało wykonane na ul. Stawowej w Sidzinie. Głównym założeniem było uporządkowanie istniejącego terenu, tak aby umożliwić jak największy komfort użytkowania. Projekt zakładał stworzenie miejsca odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, miłośników terenu, a także wszystkich poszukujących dogodnego miejsca do wypoczynku. Na terenie wokół stawu przewidziano elementy umożliwiające użytkowanie terenu jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Realizacja projektu obejmowała oczyszczenie terenu z elementów zaśmiecających przestrzeń jak śmieci, stare ogrodzenie i zakrzaczenia, które negatywnie wpływały na odbiór wizualny przestrzeni wokół stawu. Zamontowane zostały ławeczki, kosze na śmieci, lampy solarne i stojak na rowery. Oprócz elementów małej architektury zamontowane zostały budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów i eko-wyspa pływająca - domek dla kaczek.

Zadanie pn. Opolska wieś w zgodzie z naturą zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - wspieranie i upowszechnianie rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości.

https://drive.google.com/drive/folders/1iahnVAMvug_npoEClTq3sdVujAF2c2c1?usp=sharing