Banner strona główna


Aktualności NGO

Szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych


 

Kolejne szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Województwie Opolskim!

25 czerwca od godziny 14:00 odbędzie się szkolenie z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie przeprowadzi Pan Adam Parysz, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej z biegłą znajomością standardu WCAG 2.1. posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej i samorządowej.

Podczas szkolenia Pan Adam opowie o: 

-Zmianach w przepisach obowiązującego prawa;
-Wskaże praktyczne uwagi odnośnie zamieszczania na stronach internetowych treści dostępnych dla osób ze szczególnymi pogrzebami,
-Wskaże najczęściej popełniane błędy podczas publikowania dokumentów w intrenecie,
-Pomoże przygotować prosta listę warunków zamieszczania na stronach treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami,
-Szkolenie jest bezpłatne, 

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy zapisać sie na stronie:

  • https://bit.ly/3zrMISK