Banner strona główna


Baza Organizacji Pozarządowych - zarejestruj swoją organizację!

baza.png,
 

Budujemy Bazę NGO!

Baza Organizacji Pozarządowych Województwo Opolskie, stanowi zupełnie nowy rozdział we współpracy i komunikacji Samorządu Województwa Opolskiego z trzecim sektorem, a także mieszkańców Regionu z organizacjami pozarządowymi! 

Po zarejestrowaniu się, organizacje otrzymywać będą, w formie cyklicznego newslettera - bieżące informacje o działaniach m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym o: naborach do otwartych konkursów ofert, Europejskim Budżecie Obywatelskim, webinariach, szkoleniach i innych formach wsparcia trzeciego sektora przez Samorząd.

Mieszkańcy zaś, zyskają przejrzysty katalog organizacji, pozwalający na filtrowanie NGO ze względu na aktywność w poszczególnych powiatach, czy obszary działania - tematycznie! 

NGO! Zarejestruj się już dziś! https://bazango.opolskie.pl/