Banner strona główna


Komunikaty

I STOPIEŃ ALARMOWY ALFA CRP


 

Od 15 lutego 2022 r. godz. 23:59 do 28 lutego 2022 r.  godz. 23:59 na terytorium całego kraju został wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
 


Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.