2020

II Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.