2020

II przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie - II etap