2019

III Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie - etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej