2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie - etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej


      UWAGA!

- Zmiana warunków udziału 

- Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.08.2019 r.