Banner strona główna


Aktualności

Komunikat Zakładu Oczyszczania i Wodociągów


awaria wody pobrany plik.png,
 

Wystąpiły dodatkowe komplikacje w trakcie modernizacji SUW, co MOŻE skutkować wkrótce przerwą w dostawie wody.

Wdrażamy nowe rozwiązania techniczne. Na bieżąco będziemy informować o podjętych działaniach.

Uprasza się o zrozumienie zaistniałej sytuacji.