Banner strona główna


Aktualności

Kolejne środki dla Gm. Skoroszyce


result.png,
 

Otrzymaliśmy prawie 8 mln złotych na kolejne inwestycje w gminie

Tym razem środki zostały pozyskane na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Dziękujemy za wsparcie Ministrowi Marcinowi Ociepie.

W ramach zadania przewiduje się realizację II etapu części 3 budowy kanalizacji

sanitarnej w Sołectwie Sidzina planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: - grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy, pompowni ścieków i rurociągów tłocznych, zasilania elektroenergetycznego pompowni oraz prac towarzyszących