Banner strona główna


Aktualności

Raport o stanie Gminy Skoroszyce za 2022 rok


logo.jpg,
 

Podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Skoroszyce (30 czerwca 2023 r.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Skoroszyce za rok 2022.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, składa się do 28 czerwca 2023 r. Sesja Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport została zaplanowana na dzień 30 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 20 osób.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

Urząd Gminy Skoroszyce, Biuro Rady, pokój 16, I piętro.

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu