Banner strona główna


Aktualności

Warsztaty online – 23.09.2022


SKM_C450i23052213550.jpg,
 

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do udziału w moderowanych warsztatach online, które odbędą się w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 11:00 – 13:00.

Warsztatach będą dotyczyć przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Będzie to także okazja do analizy wyników konsultacji społecznych, które odbyły się w poszczególnych gminach objętych LSR wraz z propozycjami działań, a także analizie projektu kryteriów wyboru oraz rozwiązań proceduralnych również w kontekście głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie – cele i przebieg spotkania,
  2. Prezentacja – wynik konsultacji & propozycje działań,
  3. Dyskusja moderowana – wnioski dla LSR,
  4. Podsumowanie.

Link do spotkania:

meet.google.com/bps-ngme-ogp

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 22.09.2022 r. poprzez adres e-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl lub telefonicznie : 77 433 55 99.