Banner strona główna


Aktualności

Nabory otwarte na realizację programów rynku pracy


image_gallery_display.png,
 

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Termin składania wniosków:

od 20.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków:

od 27.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

 

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 

Nabór wniosków o organizację robót publicznych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

 

https://nysa.praca.gov.pl/-/19914552-nabory-otwarte-na-realizacje-programow-rynku-pracy