Banner strona główna


Aktualności

Nyskie Księstwo Jezior i Gór - warsztaty online


60404886_289172668634056_4970847496004698112_n.jpg,
 

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, w imieniu Zarządu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór pragnę zaprosić na moderowane warsztaty online, które odbędą się w dniu 03.03.2023 r. w godzinach 11:00 - 13:00. Podczas niniejszych warsztatów zostanie dokonana analiza projektu LSR, z uwzględnieniem  głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.

Program spotkania:

  1. wprowadzenie - cele i przebieg spotkania,
  2. prezentacja - projekt LSR & uzasadnienie,
  3. dyskusja moderowana - wnioski dla LSR,
  4. podsumowanie.

Link do spotkania: https://meet.google.com/yrn-wsrf-bhz

Plakat informacyjny dot. warsztatów online: