Banner strona główna


Aktualności

Mamy koleje środki na inwestycje drogowe w Gminie


 

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy  4.364.247,86 zł (70%) na realizację zadania „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG W SKOROSZYCACH – ULICE: SŁONECZNA, OGRODOWA, DZIAŁKOWA” - Etap 3. ulice Działkowa i dr 5 (dz. 674)”- zadanie to zyskała najwięcej punktów i znalazło się na liście dofinansowanych zadań przeznaczonych do realizacji. Całkowita wartość tego zadania to 6.234.639 zł.

W ramach naboru złożyliśmy jeszcze dodatkowo 5 wniosków o dofinansowanie które znalazły się na liście rezerwowej odpowiednio na następujących miejscach:

11 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. KRÓTKIEJ I UL. SPORTOWEJ W SIDZINIE

13 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG W SKOROSZYCACH – ULICE: SŁONECZNA, OGRODOWA, DZIAŁKOWA” - Etap 2. ulice. Słoneczna i Ogrodowa

14 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG W SKOROSZYCACH – ULICE: SŁONECZNA, OGRODOWA, DZIAŁKOWA” - Etap 1. ulica Słoneczna

22-ROZBUDOWA DRÓG W CHRÓŚCINIE ETAP 2. – ul. SŁONECZNA, LEŚNA, CICHA I CZĘŚCI ul. KASZTANOWEJ

25 - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GIEŁCZYCE