Banner strona główna


Aktualności

Apel do mieszkańców Gminy Skoroszyce - PILNUJ SWOJEGO PSA!


obraz_2023-01-20_112407432.png,
 

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, czyli - zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, Urząd Gminy Skoroszyce przypomina, że posiadanie zwierząt, łączy się z szeregiem obowiązków.
Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji, mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który mówi „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.
Często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze, więc zadbajmy o to, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Wałęsające się po drodze lub wybiegające na nią nagle zwierzęta, mogą być także przyczyną kolizji i wypadków. Plątające się psy, również przyczyniają się do rozszarpywania wystawionych worków z odpadami komunalnymi, co powoduje nieatrakcyjną wizytówkę naszej gminy, a także kłopot dla mieszkańców.
Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.