Banner strona główna


Aktualności

Obwodnica Sidziny coraz bliżej


1.JPG,
 
2.jpg,
 

W dniu dzisiejszym odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie robocze Wójta Gminy Skoroszyce Barbary Dybczak oraz Z- cy Wójta Bernarda Rudkowskiego z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad w Opolu pod przewodnictwem Marcina Bronkiewicza Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. inwestycji dotycząca budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej DK 46. Spotkanie dotyczyło postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tej bardzo ważnej dla rozwoju Gminy inwestycji. Obwodnica Sidziny powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic. Przewidziana do realizacji inwestycja w wariancie 2 (niebieski) zlokalizowana będzie na granicy dwóch powiatów – nyskiego i opolskiego, w gminach: Skoroszyce (powiat nyski) – 5,24 km, Łambinowice (powiat nyski) – 1,54 km i Niemodlin (powiat opolski) – 1,72 km. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi około ok. 8,5 km. Inwestycja przewiduje min. budowę nowego mosty na rzece Nysie Kłodzkiej. Planowany termin rozpoczęcia budowy to rok 2025, a szacunkowa wartość przedsięwzięcia to ponad 400 mln zł.