Banner strona główna


Aktualności

Kolejny sukces naszych uczniów


1.jpg, 1

Po raz dwunasty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Wczoraj, 14 czerwca, w Nyskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie etapu powiatowego (nyskiego i prudnickiego). Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło tych najważniejszych – dzieci, autorów nagrodzonych prac, do których skierowane były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz bezpiecznych wakacji.

Nasi uczniowie świetnie wypadli w konkursie i tak:

w grupie 0-3:

I miejsce w powiecie zajął Michał Pejasuczeń I klasy Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. J. Tischnera w Sidzinie

w grupie 4-8:

II miejsce w powiecie zajęła Amelia Sperczyńska uczennica VII klasy Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. J. Tischnera w Sidzinie

Wyróżnienia otrzymały

- Milena Motyka uczennica Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Bożka w Chróścinie

-Hanna Grudzińska uczennica Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej Skoroszycach

W wydarzeniu uczestniczył i nagrody wręczał Pan Bernard Rudkowski Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do placówki terenowej KRUS w Nysie wpłynęło 213 prac.

Konkurs przebiegł pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom sukcesu.