Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Nasi kombatanci odznaczeni


1.jpg,
 
2.jpg,
 
3.jpg,
 
4.jpg,
 

W dniu 11 stycznia br. Wójt Gminy Skoroszyce P. Barbara Dybczak, w imieniu Prezesa Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wręczyła naszym kombatantom Ks. Alfredowi Rukszto i Panu Władysławowi Wolskiemu w dowód uznania za zasługi poniesione na polu walki odznaczenia „W 70. rocznicę zwycięstwa w wielkiej wojnie światowej 1941 – 1945”.