Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Wójt Gminy Skoroszyce  informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Skoroszyce, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

 

  • od 1 lutego 2016 r. do końca lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • do 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • do 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2016 roku – 1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku – 86,00 zł

 

Plik do pobrania:

wniosek-akcyza