Banner strona główna


Aktualności

13 Ogólnopolski Tygodzień Kariery


plakat-OTK.jpg,
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach 13 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które będą realizowane w powiecie nyskim od 18 października 2021 r. pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych

i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich

i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

 

Tegoroczną ofertę wydarzeń kierujemy zarówno do ludzi młodych, szukających swojego miejsca na rynku pracy  jak i do szkół, które są dla młodzieży inspiratorami, a także organizatorami wyprawy na 3K: Karierę, Kompetencje i Kreatywność.

 

Zapraszamy na wspólną wyprawę!

 

Link do ogłoszenia:

 

https://nysa.praca.gov.pl/-/16063311-ogolnopolski-tydzien-kariery-2021-z-powiatowym-urzedem-pracy-w-nysie