Banner strona główna


Aktualności

EcoHARMONOGRAM


H-baner-new.png,
 

Od stycznia 2021 r. została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania.

Informacje o aplikacji >>> link

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

  • jak należy SEGREGOWAĆ ODPADY

  • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

  • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w Gminie Skoroszyce

  • termin płatności za odpady

Gmina ma możliwość wysłania użytkownikowi aplikacji mobilnej wiadomości o np. zmianie terminu wywozu, zbliżających się wydarzeniach w Gminie Skoroszyce itp.

Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).