Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Specjalne wyróżnienie dla Karoliny i Pawła Rozmus z Sidziny


W dniu 4 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, odbyło się podsumowanie działalności doradczej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Odział w Nysie, za 2015 rok. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, wójtowie i burmistrzowie z powiatu nyskiego, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, a także firmy z branży rolniczej i około rolniczej. W trakcie obrad omawiane były zadania zrealizowane w 2015 r. przez Terenowy Zespół Doradztwa w Nysie. W imieniu Dyrektora OODR w Łosiowie, a także władz samorządowych zostały wręczone wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych rolników. Za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, owocną współpracę oraz zaangażowanie na rzecz środowiska wiejskiego, specjalne wyróżnienie otrzymali z terenu Gminy Skoroszyce Państwo Karolina i Paweł Rozmusowie, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne w Sidzinie. Jak co roku w trakcie trwania podsumowania przeprowadzony został również konkurs kulinarny pod nazwą „ Karnawałowa uczta”, w którym udział wzięło osiem kół gospodyń wiejskich z powiatu nyskiego. W konkursie zostało wyróżnione KGW w Makowicach.