Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Spotkanie z przedsiębiorcami


12194877_1049450858427790_238273212452230888_o.jpg,
 

W dniu 5 listopada 2015 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni 5 odbyło się spotkanie Pani Wójt Gminy Skoroszyce z przedsiębiorcami i rolnikami z terenu gminy Skoroszyce dotyczące wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju gminy.

W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście w osobach:
Pani Danuda Szklarz-Duda - Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie,
Pani Agata Obara - Kierownik Działu Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Nysie,
Pani Elżbieta Harhura - Prezes Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Pani Jolanta Barska - Menadżer projektów RCTWiTI PWSZ w Nysie.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Nysie ze zmianami, które nastąpią od stycznia 2016 r. w zakresie obsługi podatników. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Harhura - Prezes Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, która przybliżyła zgromadzonym możliwości pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania na rozwój swojej działalności gospodarczej, w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Pani Jolanta Barska Menadżer projektów RCTWiTI PWSZ w Nysie zapoznała zgromadzonych z możliwością uzyskania nieodpłatnej pomocy ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności. Pracownik Urzędu Gminy P. Edward Żyrek przedstawił zasady wycinki drzew i krzewów w świetle obowiązującej ustawy.

Po prezentacjach prelegentów głos zabrała Pani Wójt Barbara Dybczak, która wyraziła wolę szerokiej współpracy, mającej na celu rozwój gminy. Zorganizowanie spotkania jest wyrazem potrzeby dialogu z przedsiębiorcami, bo rozwój firm przekłada się na rozwój gminy, a co za tym idzie, na podniesienie jakości życia mieszkańców. Poinformowała uczestników spotkania, że chce omawiać sprawy, które zajmują właścicieli firm, ale także czeka na ich spostrzeżenia. Wójt zwróciła uwagę, że właściciele firm mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony gminy, ale muszą mieć świadomość tego, że władze gminy liczą z ich strony na tworzenie nowych miejsc pracy. W trakcie dyskusji poruszono kwestię wysokości podatku od środków z transportu. Po wyjaśnieniu okazało się, że wysokość tego podatku na terenie gminy Skoroszyce jest jedną z najniższych wartości w powiecie nyskim. Jeden z przedsiębiorców zwrócił uwagę na długie procedowanie z tytułu wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zastępca Wójta p. B. Rudkowski wyjaśnił, że nie jest to spowodowane złą wolą, tylko zawiłością procesów związanych z planami przestrzennymi i konsultacjami społecznymi, które są rozłożone w czasie. P. Wójt B. Dybczak zapewniła, że na zmiany w planie Makowic są zarezerwowane środki finansowe, a to jest najważniejsze.

Biorący udział w spotkaniu sołtysi zwrócili się z prośbą o organizację spotkania z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Nysie poświęconego zasadom organizacji imprez, połączonych ze sprzedażą różnych produktów przez istniejące na terenie gm. Skoroszyce organizacje społeczne. Pani Wójt zadeklarowała zorganizowanie w najbliższym czasie takiego spotkania.