Banner strona główna


Aktualności

Gminne obchody z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę


P1050068.JPG,
 
P1050069.JPG,
 
P1050070.JPG,
 
P1050073.JPG,
 
P1050083.JPG,
 
P1050104.JPG,
 
P1050106.JPG,
 
P1050135.JPG,
 
P1050158.JPG,
 
P1050183.JPG,
 
P1050187.JPG, P1050187
P1050187 
P1050189.JPG,
 
P1050196.JPG,
 
P1050206.JPG,
 
P1050212.JPG,
 
P1050217.JPG,
 
P1050235.JPG,
 
P1050238.JPG,
 
P1050241.JPG,
 
P1050242.JPG,
 
P1050243.JPG,
 
P1050244.JPG,
 
P1050245.JPG,
 
P1050247.JPG,
 
P1050248.JPG,
 

Obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Skoroszyce rozpoczęły się już w dniu 8 listopada 2019 r. uroczystym apelem w Zespole Szkół w Skoroszycach. Po montażu słowno – muzycznym społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym oraz zaproszonymi gośćmi w pochodzie przeszła pod pomnik ku czci Poległych za Wolność, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Tegoroczne główne uroczystości gminne odbyły 11 listopada w Starym Grodkowie. Obchody zostały rozpoczęte uroczystą mszą św. odprawioną przez Ks. Proboszcza Marka Ruczaja. Wybrzmiała Bogurodzica – pieśń, która towarzyszyła polskiemu rycerstwu pod Grunwaldem, oraz Rota – kanon polskich pieśni patriotycznych. Następnie uczestnicy obchodów na czele z Wójt Barbarą Dybczak, Z-cą Wójta Bernardem Rudkowskim, Przewodniczącym Rady Gminy Skoroszyce Henrykiem Sokołowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką udali się na Polanę Śmierci. Tam odczytano Apel Poległych. W swym przemówieniu Wójt Gm. zwróciła się do zebranych: „Polska odrodziła się po 123 latach mrocznego czasu zaborów jak Feniks z popiołów. Polacy na powrót byli u siebie, w wolnej, niepodległej Ojczyźnie.” Po złożeniu wiązanek kwiatów wszyscy udali się na dalsze świętowanie do świetlicy w Starym Grodkowie . Tam Zespół „Nadzieja” działający przy Klubie Seniora przedstawił swój patriotyczny repertuar. Po tym występie nastąpiło wspólne patriotyczne śpiewanie, które dopełniło uroczystość.