Banner strona główna


Aktualności

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła


 

Gmina Skoroszyce planuje przystąpić do projektu unijnego dotyczącego wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.

DLA KOGO: właściciele budynków mieszkalnych/ lokali zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce.

W tym celu konieczne jest przeprowadzenie ankietyzacji wśród osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie załączonej ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 8.11.2019 r. do godziny 10:00. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – na sekretariacie

PRZEZNACZENIE DOTACJI:

  1. Likwidacja kotła na paliwo stałe w celu przyłączenia do sieci gazowej
  2. Likwidacja kotła na paliwo stałe w celu montażu:
  • kotła na biomasę, gazowego LPG, ekogroszek V kl., elektrycznego, olejowego
  • Pompy ciepła    

Planowany termin realizacji wniosków to 2020 - 2021

ILE: zwrot do 34 % poniesionych kosztów związanych z wymianą kotła wraz z jego montażem oraz dodatkowo dotacja z budżetu Gminy Skoroszyce z przeznaczeniem na

  • kotły gazowe
  • kotły na biomasę / gaz LPG/ekogroszek V kl./ elektryczny/olejowy
  • pompy ciepła

Po zakwalifikowaniu mieszkańca do projektu konieczne będzie przeprowadzenie w jego nieruchomości OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKU na koszt Gminy. Brak możliwości wykonania takiej oceny dyskwalifikuje z uczestnika w projekcie.

Więcej informacji pod nr telefonów -  774318974