Banner strona główna


Aktualności

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu, na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 r.


nsmail-2_1.jpg,
 

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Skoroszyce otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 91/2019/G-53/OZ-ZOA/D dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce - w roku 2019”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 15 798,24 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 100 % ze środków pochodzących z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 7899,12 zł;

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 7 899,12 zł.

W ramach zrealizowanego zadania, usunięto płyty azbestowo – cementowe z pokryć dachowych budynków w ilości 24,38 Mg. Odbiór i demontaż płyt eternitowych, odbywał się na początku października br. W projekcie wzięło udział 19 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy.