Banner strona główna

Dotacje unijne

Aktualności

Czy nauka może być przyjemna? Z pomocami dydaktycznymi - tak!


20190905_100621_HDR.jpg,
 

Dnia 05.09.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie na własność sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Odkrywam i Poznaję Świat - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Łącznie uczniowie szkół w Skoroszycach i Chróścinie doposażeni zostaną pomocami dydaktycznymi na kwotę 181 564,85 zł brutto.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowali Wiceprezes Zarządu Pani Ewa Medolińska i Dyrektor Pan Leszek Zając.

Dziękujemy za owocną współpracę! Wszystko co robimy, jest z myślą o Was!